σέβασμα, τος, τό

devotional object

sebasma, tos, to
Noun
2