σαρδόνυξ, υχος, ὁ

sardonyx

sardonyx, ychos, ho
Noun
1