ψιθυριστής, οῦ, ὁ

rumormonger

psithyristes, ou, ho
Noun
1