προστάτις, ιδος, ἡ

patron, benefactor

prostatis, idos, he
Noun
1