προφητικός, ή, όν

prophetic

prophetikos, e, on
Adjective
2