πνευματικός, ή, όν

spiritual

pneumatikos, e, on
Adjective
26