φυσικός, ή, όν

natural

physikos, e, on
Adjective
3