Φλέγων, οντος, ὁ

Phlegon

phlegon, ontos, ho
Noun
1