περιστερά, α̑ς, ἡ

dove, pigeon

peristera, as, he
Noun
10