περισσοτέρως

more
especially

perissoteros
Adverb
12