παντελής, ές

forever
completely

panteles, es
Adjective
2