νομικός, ή, όν

about law

nomikos, e, on
Adjective
9