נַחֲלָה

possession, inheritance

nahalah
Noun
223