μέρος, ους, τό

share
part

meros, ous, to
Noun
42