μέγεθος, ους, τό

greatness

megethos, ous, to
Noun
1