λιμός, οῦ, ὁ

famine
hunger

limos, ou, ho
Noun
12