λειτουργία, ας, ἡ

service

leitourgia, as, he
Noun
6