κυριότης, ητος, ἡ

lordship
dominion

kyriotes, etos, he
Noun
4