כּוּשַׁן רִשְׁעָתָיִם

Cushan-Rishathaim

kwsan riseʻatayim
Noun
4