κιβωτός, οῦ, ἡ

chest
ark
boat

kibotos, ou, he
Noun
6