κήρυγμα, τος, τό

proclamation

kerygma, tos, to
Noun
8