κεραμεύς, έως, ὁ

potter

kerameus, eos, ho
Noun
3