καταγγελεύς, έως, ὁ

proclaimer, preacher

katangeleus, eos, ho
Noun
1