κακοποιός, οῦ, ὁ

evil-doer, criminal

kakopoios, ou, ho
Adjective
3