ἰσότης, ητος, ἡ

equality

isotes, etos, he
Noun
3