חפץ

delight, take pleasure in
straighten

hpz
Verb
73