אֶרֶץ

the earth
land
territory, country

ʼerez
Noun
2504