ἐπικάλυμμα, τος, τό

cover, veil

epikalymma, tos, to
Noun
1