ἐφημερία, ας, ἡ

division (priestly)

ephemeria, as, he
Noun
2