ἔκστασις, εως, ἡ

amazement
ecstasy

ekstasis, eos, he
Noun
7