ἐκδίκησις, εως, ἡ

vengeance, punishment

ekdikesis, eos, he
Noun
9