δωδέκατος, η, ον

twelfth

dodekatos, e, on
Number
1