διήγησις, εως, ἡ

narrative

diegesis, eos, he
Noun
1