χωλός, ή, όν

lame, crippled

cholos, e, on
Adjective
14