χάραγμα, τος, τό

image
mark

charagma, tos, to
Noun
8