בֹּהַק

harmless eruption of the skin

bohaq
Noun
1