βιωτικός, ή, όν

of (daily) life

biotikos, e, on
Adjective
3