βασιλικός, ή, όν

royal

basilikos, e, on
Adjective
5