Ἀριστόβουλος, ου, ὁ

Aristobulus

aristoboulos, ou, ho
Noun
1