ἀνάθεμα, τος, τό

curse
votive offering

anathema, tos, to
Noun
6