ἀναπολόγητος, ον

inexcusable

anapologetos, on
Adjective
2