ἀμφότεροι, αι, α

both, all

amphoteroi, ai, a
Adjective
14