Αἰθίοψ, οπος, ὁ

Ethiopian

aithiops, opos, ho
Noun
2