αἰγιαλός, οῦ, ὁ

shore, beach

aigialos, ou, ho
Noun
6