Back

Dedication to Theophilus (Luke 1:1-4)

Vocabulary
35
Greek
cs en de
10
Custom training

Items

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό ten, ta, to (určitý člen)
περί ohledně, o; pro, za, kvuli (s G); kolem, dokola; ohledně (s A)
ἡμεῖς, ἡμῶν my
καί a, i
λόγος, ου, ὁ slovo
ἐπειδήπερ když tedy; poněvadž (tedy)
πολύς, πολλή, πολύ mnohý, hojný
ἐπιχειρέω pokusit se, pustit se
ἀνατάσσομαι sestavit, sepsat
διήγησις, εως, ἡ vyprávění
πληροφορέω splnit, naplnit, dovršit
ἐν v, ve (s D)
πρᾶγμα, τος, τό věc, záležitost
καθώς stejně jako, jak
παραδίδωμι odevzdat, předávat