Word Passages
Χ χ
Ψ ψ
Ω ω
ϡ
א
ב ,בּ
גּ ,ג
דּ ,ד
ה
ו