Back

Cleansing of the Temple (Matthew 21:12-17)

Vocabulary
64
Greek
cs en de
1
Custom training

Items

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό ten, ta, to (určitý člen)
καί a, i
αὐτός, ή, ὁ on, on sám
ἱερόν, οῦ, τό svatyně, chrám
λέγω říkat
ἐν v, ve (s D)
δέ však, pak, ale, a
Ἰησοῦς, οῦ, ὁ Ježíš, Jozue
εἰς do, na, k; v (s A)
πωλέω prodávat, nabízet
οἶκος, ου, ὁ dům; rodina
ποιέω dělat, činit
εἰσέρχομαι vcházet, vstupovat
ἐκβάλλω vyhazovat; vyhánět
πᾶς, πᾶσα, πᾶν všechen, veškerý, celý, každý