Back

Cleansing of the Temple (Mark 11:15-19)

Vocabulary
56
Greek
cs en de
1
Custom training

Items

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό ten, ta, to (určitý člen)
καί a, i
αὐτός, ή, ὁ on, on sám
ἱερόν, οῦ, τό svatyně, chrám
εἰς do, na, k; v (s A)
πωλέω prodávat, nabízet
οὐ, οὐκ, οὐχ ne
οἶκος, ου, ὁ dům; rodina
πᾶς, πᾶσα, πᾶν všechen, veškerý, celý, každý
γάρ neboť, vždyť, totiž
ἔρχομαι přicházet, jít
Ἱεροσόλυμα, ων, τά Jeruzalém
εἰσέρχομαι vcházet, vstupovat
ἄρχω začít; panovat
ἐκβάλλω vyhazovat; vyhánět