Back

Cleansing of the Temple (Luke 19:45-48)

Vocabulary
36
Greek
cs en de
3
Custom training

Items

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό ten, ta, to (určitý člen)
καί a, i
αὐτός, ή, ὁ on, on sám
ἱερόν, οῦ, τό svatyně, chrám
εἰμί jsem; být
οἶκος, ου, ὁ dům; rodina
δέ však, pak, ale, a
ποιέω dělat, činit
λαός, οῦ, ὁ lid; národ (izraelský); lid Boží
εἰσέρχομαι vcházet, vstupovat
εἰς do, na, k; v (s A)
ἄρχω začít; panovat
ἐκβάλλω vyhazovat; vyhánět
πωλέω prodávat, nabízet
λέγω říkat